ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

        Η ανάγκη να δημιουργηθεί στον ευρύτερο νομικό κόσμο, αλλά και πιο στενά στον κύκλο των Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων ένα ανοιχτό forum γενεσιουργό παραγωγικής σκέψης και δημιουργικού διαλόγου αποτελούσε εδώ και καιρό μία από τις προτεραιότητές μας. Ένα βήμα κατάθεσης απόψεων χωρίς προαπαιτούμενα, μέσα όμως στα πλαίσια του αυτονόητου σεβασμού στην αντίθετη γνώμη. Πέρασε πολύς καιρός και χύθηκε πολύ νερό στ’ αυλάκι από τότε που επιστήμη και νομολογία, δικαστές και δικηγόροι, ήταν ξεχωριστοί κόσμοι με ελάχιστα σημεία επαφής, εξαντλούμενα συχνά σε αντιπαραθέσεις και ετεροπροσδιορισμούς. Τα νέα πολύπλοκα δεδομένα και οι σαρωτικές εξελίξεις σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο με ορατές αντανακλάσεις στο νομικό εποικοδόμημα, απαιτούν όχι πλέον μονοδιάστατη θεώρηση, αλλά σύνθετο τρόπο προβληματισμού, έτσι που οι διαφορετικές νομικές καταβολές να μετουσιώσουν την «άλλη οπτική» σε «πετυχημένο γάμο». Η σελίδα αυτή απευθύνεται κατ’ αρχήν σε όλους τους νομικούς, τη συμβολή των οποίων θεωρούμε ουσιώδη όρο και αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία της. Κυρίως όμως αφορά τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς. Γι’ αυτό προσπαθήσαμε να αγγίξουμε όλες τις πτυχές του ευρύ κύκλου των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων. Φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει η «diaskepsi» χρήσιμο πρακτικό και θεωρητικό εργαλείο για όλους τους συναδέλφους. Ελπίζουμε όλοι οι συνάδελφοι να περιβάλουν με εμπιστοσύνη το εγχείρημά μας, ώστε έτσι να συμβάλουμε συλλογικά στον εμπλουτισμό του νομικού προβληματισμού για τη βελτίωση του απονεμομένου δικαστικού έργου.Κωνσταντίνος Σαργιώτης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ- Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος του ΔΣ της Ε.Δ.Ε.

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος του ΔΣ της Ε.Δ.Ε.

Χριστίνα Σαλάππα, Πρωτοδίκης

Μαρία Κουβαρά, Ειρηνοδίκης

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2015.

Recent Posts