Επαναφορά αρχείων από την Datalabs

datalabs

Η ανάκτηση αρχείων με τη Datalabs data recovery μπορεί να γίνει από όλα τα αποθηκευτικά μέσα, αφού οι τεχνικοί μας διαθέτουν τις γνώσεις, την εμπειρία, τα εργαλεία και το λοιπό εξοπλισμό, για να ανοίξουν το δίσκο, το κινητό ή όποιο άλλο μέσο και με βάση προηγμένα προγράμματα επαναφοράς αρχείων και ανάκτησης δεδομένων να επέμβουν τόσο στο hardware – εφόσον χρειάζεται – όσο και στο software, για να σώσουν τα δεδομένα σας.